YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Belediye Başkanlarının; Mal Bildiriminde Bulunması, Birleşemeyecek Görevler ve Yapamayacağı İşler ile Katılacağı Kurul - Komisyonlar

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‘ nun 2/a ve 6/c maddeleri gereğince belediye başkanları seçim sonuçlarının kesinleşme tarihinden itibaren iki ay içinde mal bildirimlerini İçişleri Bakanlığına vermek zorundadır.

Belediye başkanının aldığı ödeneğin 5 katından daha fazla mal varlığında bir artış meydana geldiği taktirde değişiklik tarihinden itibaren 1 ay içinde, başkanlık görevinin sona ermesinden itibaren ise yine 1 ay içinde mal bildirimini düzenleyerek, İçişleri Bakanlığına vermek zorundadır. Ayrıca, görevdeki belediye başkanları sonu (0) ve (5) ile biten yılların şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemeleri gerekmektedir.

BELEDİYE BAŞKANLARI HANGİ İŞLERİ YAPAMAZ?

1. Belediye başkanları, siyasi partilerin yönetim ve denetim kurullarında görev yapamaz.

2. Belediye başkanları, noterlik yapamaz.

3. Belediye başkanları, belediye ihalelerine katılamaz.

4. Belediye başkanları ücret karşılığında proje çizemezler, projeleri onaylayamazlar.

5. Belediye başkanları, belediye aleyhine dava alamaz.

6. Belediye başkanları, ücret karşılığında başka hiçbir işte çalışamazlar.

7. Belediye başkanları, belediyeye karşı taahhüde giremez, komisyonculuk yapamaz.

8. Belediye başkanı; belediye hizmetleri ile ilgisi olmayan giderleri belediye bütçesinden ödetemez.

9. Belediye başkanları, kendilerini ilgilendiren konularda müzakerelerde bulunamaz.

10. Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantılarda; belediye başkanları belediye meclisine başkanlık edemez.

11. Belediye başkanları, profesyonel spor klüplerinin yönetim kurullarında görev alamaz.

12. Milletvekili seçimlerine girip kazanamayan, belediye başkanları; yeniden seçilmedikçe belediye başkanlığa geri dönemezler.

13. Belediye meclisinin gündeminde olmayan bir konuyu; belediye başkanı mecliste görüşüp karar alamaz.

14. Belediye başkanları, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu‘ nun 81 inci maddesinin değişik son fıkrası uyarınca; ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, deniz ticaret odası, ticaret borsası, ürün ihtisas borsası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin; meslek komitelerinde, meclislerinde, yönetim ve disiplin kurullarında görev alamazlar. Yeni belediye başkanı seçilenlerin oda, borsa ve birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER

2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun‘un değişik 17 nci maddesi gereğince; belediye başkanı iken milletvekilliğine, belediye meclis üyeliğine, il genel meclis üyeliğine, köy ve mahalle muhtarlığına seçilenler, belediye başkanlığı ile yukarıda belirtilen diğer görevleri bir arada yürütemezler. Belirtilen görevler ile belediye başkanlığı görevi aynı kişinin üzerinde birleşemez. Bu görevlerde iken belediye başkanlığına seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanmak zorundadır.

Ayrıca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu‘ nun 81 inci maddesinin değişik son fıkrası uyarınca; belediye başkanları oda, borsa ve birlik başkanlığı görevlerinde bulunamazlar. Belediye başkanı seçilenlerin; yapamazlar. Yeni belediye başkanı seçilenlerin oda, borsa ve birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

BELEDİYE BAŞKANININ KATILACAĞI VEYA KATILMASI GEREKEN KURUL-KOMİSYON TOPLANTILARI

1. İl/İlçe Hıfzısıhha Komisyonu Üyeliği (1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasasının 23. ve 24. Md.)

2. Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Üyeliği (3285 sayılı Yasanın 32. Md.)

3. İl/İlçe Trafik Komisyonu Üyeliği (2918 sayılı Yasanın 12. Md.)

4. Gecekondu Kanunu Uygulama Komisyonu Başkanlığı (775 sayılı Gecekondu Uygulama Yön. 91.Md. gereğince belediye başkanları, Gecekondu Kanunu Uygulama Komisyonunun başkanıdır.)

5. Arsa Değer Tespit Komisyonu Üyeliği ( 213 sayılı Yasanın 72/2. Md. 1319 sayılı Emlak Vergisi Yasasının 20/2. Md.)

6. İl/ İlçe Koordinasyon Kurulu Üyeliği (5442 sayılı İl İdaresi Yasasının 24. ve 42. Md.)

7. İl/İlçe Yangın Koordinasyon Kurulu Üyeliği (7126 sayılı Sivil Savunma Yasası, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Yasa ile Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince )

8. İl/İlçe Kurtarma ve Yardım Komite Üyeliği (7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Yasanın 4. Md., Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14. ve 46. Md.)

9. Askerlik Meclisi Üyeliği (1111 Sayılı Askerlik Kanununun 21. Md.)

10. Arazi Düzenlenmesine Dair Derecelendirme Komisyonu Üyeliği ( 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun ilgili hükümleri gereğince)

11. İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği ( 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu‘ nun 7. Md.)

12. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Üyeliği ( 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘ nun 58/e maddesi)

13. İl Sosyal Hizmetler Kurul Üyeliği (2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu‘ nun 13/b maddesi gereğince il merkez belediye başkanları il sosyal hizmetler kurulunun üyesidir.)

14. Çeltik Komisyonu Üyeliği (3039 sayılı Çeltik Ekim Kanunu‘ nun 1. Md.)

15. Ulusal ve Resmi Bayramlarda Tören Komitesi Üyeliği (Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince)

16. İl Hayvan Koruma Kurul Üyeliği ( 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu‘ nun 15. Md.)

17. Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu Başkanlığı ( 2560 sayılı 2560 sayılı İSKİ Kanunu‘ nun Ek 4. maddesi gereğince büyükşehir belediye başkanları su ve kanalizasyon idarelerinin yönetim kurulu başkanıdır.)

18. Belediye Disiplin Kurulu Başkanlığı (Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4. maddesi gereğince belediye başkanları, belediye disiplin kurulunun başkanıdır.)

19. İl/İlçe Türk Hava Kurumu Üyeliği (Belediye başkanları İl veya ilçelerdeki Türk Hava Kurumu şubeleri yönetim kurulunun doğal üyesidir.)

20. İl/İlçe Orman Haftası ve Ağaçlandırma Kurulu Üyeliği ( Orman Haftası ve Ağaçlandırma Yönetmeliğinin 5 inci Md.)

21. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliği (4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasasının 4. ve 7. maddeleri gereğince belediye başkanları, belediye sınırları içerisinde bulunan organize sanayi bölgesi müteşebbis heyetinin üyesidir.)

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım