YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Geçici İşçilikten Sözleşmeliliğe Geçme Sorunu Üzerine

YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN GEÇİCİ İŞÇİLER SÖZLEŞMELİ PERSONEL YAPILABİLİR Mİ?

Basındaki haberlere göre Hükümet kamuda çalışan geçici işçilere kadro verilmesi olanağı sağlayan bir yasa tasarısı hazırlığındadır; bu konuda İçişleri, Çalışma ve Maliye Bakanlıkları hazırlıklarını bitirme aşamasına gelmişlerdir.

Aynı kaynaklara göre yasa tasarısında büroda çalışan geçici işçilerin sözleşmeli personel kadrosuna geçirileceği de yazılmaktadır. Bu düzenlemenin belediyeler ve diğer mahalli idarelerde büroda çalışan vizeli işçileri (geçici) kapsayıp kapsamadığı bilinmemektedir. Eğer buralarda çalışan işçiler de yasa kapsamı içindeyse bazı konulara dikkat çekilmesi gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun "Norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49.Maddesine göre belediyelerde ve bağlı kuruluşlarda sözleşmeli personel uygulaması belirli alanlarda ve belirli meslekler için olanaklıdır. Kanun‘a göre "çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir." Bu düzenleme çerçevesinde çalıştırılacak olanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 4/B Maddesi kapsamında istihdam edilebilir. Bu durumda Hükümet‘in yasa tasarısında yer aldığı söylenen büro işçilerinin, ancak bu alanlarda ve bu mesleklerde çalışıyorlarsa, sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri söz konusu olabilir. Bürolarda çalışan tüm işçilerin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi Belediye Kanunu‘na aykırı bir düzenleme olacaktır.

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım