YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

12 Eylül'ün İçyüzü Açıkta!

12 Eylül Başkanı Kenan Evren, 71 Sayılı Bölge Valiliği Kararnamesinin neden hazırlandığını yirmi yıl sonra açıkladı: Türkiye'nin yönetimini federal esaslara oturtmak. Gördüğümüz, ülkemizi küreselciliğe teslim eden Amerikancı güçlerin misyonlarını sürdürdükleri. Türkiye'nin ABD-12 Eylül modeli bölge valiliğine de, AB modeli bölge kalkınma ajanslarına da ihtiyacı yoktur.....

SABAH Gazetesi, Kenan Evren‘in görüşlerini duyurdu. Kenan Evren 12 Eylül‘ün başıdır; o karanlık günlerde ülkeyi "bölge valiliği" esasına göre örgütleyecek bir kanun hükmünde kararname çıkarılmasının sorumlusudur. Şimdi açıkladığı üzere bu kararname, ülke yönetimini federal esaslara dayalı yapıya hazırlama anlamına geliyordu.

Türkiye için federalizmin Amerikancı model olduğu, bu açıklamayla yeterince net bir biçimde ortaya çıkmıştır.

Bölge Valiliği, Bakanlar Kurulu‘nca 24 Haziran 1983 günü kabul edilmiş, üç ay sonra 4 Ekim 1983 gün ve 18181 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmış 71 sayılı kararnameyle kurulmuştu. Bu kararname, zor kullanılarak susturulmuş Türkiye ortamında bile kendine yol bulamamıştı. TBMM tarafından 11/7/1984 tarih ve 3036 sayılı yasayla reddedilerek yürürlükten kaldırılmıştı.

1982 tarihli Hükümet Programı "kamu yönetiminin aşırı merkeziyetçilik yerine, mülki ve mahallî idarelerin yetkilerinin arttırılması, her işin Ankara‘dan bitirilmesi gibi eğilimlerin sona erdirilmesi"ni öngörüyordu. Sonraki yıllarda çok duyulan ve "demokrasi gereği sözler"den sayılan bu gerekçe, 71 Sayılı KHK‘nin başlangıcı olmuştu.

Amerikancı kararname, ülkeyi sekiz bölgeye ayırmıştı; bölgeler yukarıdaki haritadadır.

12 Eylül‘ün Bölge Valiliği ve günümüzde AB‘nin Bölge Kalkınma Ajansları, Türkiye‘nin değil Vaşington ile Brüksel‘in ihtiyaçlarını karşılayan kurumlar olarak önerilmiş ve kurulmuşlardır. Türkiye‘nin köy/belediye ve ilçe/il kademelerine ek kademelere gereksinmesi yoktur. Bu tür kademeler, yönetim sisteminin hantallaşıp çalışamaz hale gelmesinden başka bir sonuç yaratmaz.

Muğla Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma Başlattı, Milliyet, 2 Mart 2007

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım