YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Sol Parti Adayları Belediye İstihdamı Üzerine Düşünüyor mu?

Havadan sudan

Serhat Salihoğlu YAYED Genel Sekreteri

Sol parti adayları belediye istihdamı üzerine düşünüyor mu?

AKP Hükümeti döneminde yeniden düzenlenen belediye mevzuatı belediye istihdamını köklü bir biçimde değiştirmiştir.

En önemli değişiklik 5393 sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenen norm kadro uygulamasıdır. Kanun gereği çıkarılan Yönetmelik‘de yapılan düzenlemeler, belediye hizmetlerini belediye personeli eliyle sürdürmek isteyen belediye yönetimlerinin elini kolunu bağlamış ve dışarıdan hizmet almayı zorunlu hale getirmiştir.

Belediye Kanununda belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları sayıldıktan sonra "Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır" denilerek, belediyelere ucu belirsiz ve tanımsız bir alan açan neo-liberal AKP Hükümeti belediye istihdamında ise son derece kısıtlayıcı ve zorlayıcı bir yöntem seçmiştir.

Piyasa dostu olan AKP Hükümetleri, işçilerin yaşam ve çalışma koşulları söz konusu olunca aynı dostluğu göstermemektedir.Yapılan düzenlemeler bu gerçeğe işaret etmektedir. Çıkarılan bir Yönetmelik ile Belediye Kanunu‘na bile aykırı olarak dışarıdan hizmet satın alınmasının zorunlu kılınması belediye hizmetlerinde hem niteliksizleşme hem de belediye hizmetlerinde çalıştırılan işçilerin en temel ekonomik-sosyal ve sendikal haklarının sürekli ihlal edilmesi için temel hazırlamıştır.

Bu koşullarda belediye yönetimlerine talip olan sol parti adayları belediye hizmetlerini hangi yöntemlerle vereceklerini; emek sömürüsü üzerine kurulmaya çalışılan belediye istihdam sistemini hangi araçlarla değiştireceklerini gündem konusu yapmak zorundadırlar.

Sol partiler dışarıdan hizmet satın alma zorunluluğuna karşı hangi araçları geliştireceklerini; bu düzenlemeye karşı nasıl bir tavır sergileyeceklerini ve nasıl mücadele edeceklerini de ortaya koymak durumundadırlar.

Belediye istihdamı ve bunu doğrudan etkileyen dışarıdan hizmet satın alma yöntemi konusunda tavır geliştirmeyen sol parti adaylarının diğer partilerle farklarını ortaya koyma açısından çok önemli bir olanağı yitirecekleri kuşkusuzdur.

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım