YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

AB'ci Kalkınma Birlikleri Hangileridir?

Bazı "mahalli idare birlikleri" doğrudan doğruya AB için kuruldu. Bunlar ortak bir ada sahipler: KALKINMA BİRLİĞİ... Birliklerden üçü, DOĞU ANADOLU KALKINMA PROGRAMI -2 kapsamından kurulmuştur. Bu birlikleri tanımak ve çalışmalarını yakından izlemek oldukça öğreticidir. Bu birlikler hangileridir?

12 Mayıs 2003 Özetiyle Başlangıç:

"Avrupa Birliği'nin Türkiye'de 'pilot il' olarak belirlediği 10 ile toplam 53 milyon Euro'luk hibe kredi vereceği bildirildi.

‘Doğu Anadolu Kalkınma Programı -2’ adı altında başlatılan proje kapsamında Erzurum, Erzincan, Bayburt, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'taki özel müteşebbis ve kamu kuruluşlarınca hazırlanacak yatırım projeleri AB tarafından karşılıksız desteklenecek.

Bu arada, Doğu'da Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta projeden yararlanmak isteyen müteşebbislere yardımcı olabilmek için Bölge Kalkınma Birliği kuruldu. Başkanlığını Erzurum Valisi Mustafa Malay'ın yaptığı sözkonusu birlik, müracaat eden yatırımcıların projelerini değerlendirecek ve Devlet Planlama Teşkilatı ile AB'ye görüş raporu sunacak. Başvuru yapan kurum ve şirketlere hibe kredi verilip verilmeyeceğine AB karar verecek.

Öte yandan, ‘Doğu Anadolu Kalkınma Programı -2’ kapsamında Erzurum'da Birleşmiş Milletler ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile Girişimciliği Destekleme Merkezi kuruldu. Merkezde, Oğuzhan Bayrak'a Proje Koordinatörlüğü ve Nilgün Gençmehmetoğlu'na ise proje uzman yardımcılığı görevi verildi.

AB ile DPT tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Doğu Anadolu Kalkınma Programı -2’ çerçevesinde 10 ilin valiliğine projenin detayları gönderildi. Öncelikle Doğu'nun kalkınmasını hedef alan projeye göre, müracaat eden ve gerekli şartlara sahip olan yatırımcılara en fazla 100 bin Euro'luk hibe kredi verilecek. Proje Koordinatörü Oğuzhan Bayrak, şimdiye kadar Erzurum, Erzincan ve Bayburt'tan hibe krediden yararlanmak isteyen çok sayıda kamu kurumu ve özel müteşebbisin kendilerinden yardım istediğini söyledi. Girişimciliği Destekleme Merkezi olarak talipli müteşebbislere ücretsiz olarak danışmanlık ve yönlendirme hizmete verdiklerini belirten Bayrak, Erzurum'dan entegre tavukçuluk, süt toplama, turistik termal tesis, alabalık yetiştiriciliği, el sanatları ve çeşitli imalat projeleri için başvuru yapmaya hazırlanan resmi kurum ve özel müteşebbisin bulunduğunu söyledi."

1. Erzurum-Erzincan-Bayburt İlleri Kalkınma Birliği. www.eeb-kalkinmabirligi.gov.tr

2. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği. www.yesilirmak.org.tr Samsun, Amasya, Çorum, Tokat. 2004'te AB'li hale getirilmiş tüzüğünü bir örnek olarak incelemek için aşağıda bulabilirsiniz.

3. Orta Karadeniz Kalkınma Birliği. www.okab.gov.tr
Sinop, Kastamonu, Çankırı. "Esas itibariyle Avrupa Birliğinin bölgesel kalkınma amaçlı yardımlarından istifade etmek ve Topluluk programları konusunda yerel birimler için bilgilendirme, yardımları koordine etme ve projelerle ilgili değerlendirmede bulunma amaçları yanında AB programlarından bağımsız olarak tüzüğünde yazılı amaçları gerçekleştirmek için bu Birlik oluşturulmuştur." [sitesinden]

Böylece TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop), TR83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ve TRA1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum) Düzey 2 Bölgeleri için örgütlenme tamamlanmıştır.

Aynı bölgesel kalkınma programı içinde değerlendirilen üç bölgede de birlikleşme çalışmalarına hız verildiği görülmektedir. Bunlar aşağıda belirtilenlerdir:

4. Serhat İlleri Kalkınma Birliği. TRA2 (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) bölgesini kapsayan dört il için kurulmuş durumdadır. Birliğe yönetici personel alımı çalışmaları başlatılmıştır. (Mayıs 2005)

5. Orta Anadolu Kalkınma Birliği. TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesini kapsayan üç il için kurulmuştur. Birliğin kuruluş kararnamesi Mayıs 2005'te çıkarılmıştır.

6. TR52 (Karaman-Konya) için bir kalkınma birliği kurma çalışmalarının sürdüğü görülmektedir.

7. TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı için ise dikkate değer bir hareketlilik henüz görülmemektedir.

Diğer plan bölgelerinde kurumlaşma düzeyi ise, 2005 Mayıs sonu itibariyle şöyledir:

8. Van merkezli DOKP -Doğu Anadolu Kalkınma Planı- tamamlanmış, çalışmaları sürdürmek üzere Van merkinde bir Proje Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Burada yapının henüz birliğe dönüştürülmediği görülmektedir. TRB2 olarak kodlanan bu bölgede Van, Bitlis, Muş, Hakkari illeri yer almaktadır.

9. Sınırötesi İşbirliği Programları kapsamında yer verilen Trakya illerinde ise, var olan bir Çevre Birliği, Trakya Kalkınma Birliği'ne dönüştürülmüştür. Trakya Kalkınma Birliği AB projeleri kapsamında hareket edecek görünmekte, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerini kapsamaktadır. 10. Çoğu çalışmadan önce yürüyen DOKAP ise, doğu karadeniz illeri alanı olarak henüz bir kurumlaşma sürecine sokulmamıştır.

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım