YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Kalkınma Ajansı: Tasarı ve Önceki İki Taslak

Bölge Kalkınma Ajansları'nın adından BÖLGE düştü; yasa taslağı TBMM'ye "Kalkınma Ajansı" başlığıyla geldi

Bölge Kalkınma Ajansı (BKA), Kamu Yönetimi Temel Kanun Taslağı’nın ilk nüshasında, Nisan 2003 versiyonunda 25. maddede öngörülmüştü. Daha sonra metinden çıkarıldı; konunun ayrı bir yasa taslağı ile düzenlenmesi tercih edildi. Bu tasarının kaynağı Avrupa Birliği tarafından hazırlanıp kabul edilmiş olan ve Türkiye'nin adaylık süreci kapsamında uyması gereken koşulları içeren 2001 ve 2003 tarihli Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi'dir. Bu koşul daha sonra bir yerli dokümanda yer aldı: AB Ulusal Programı, 23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Bölge Kalkınma Ajansı ile ilgili bölüm: s. 584. Çalışmalar "DPT Müsteşarlığı, Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Bölgesel Programlar Dairesi Başkanlığı" tarafından yürütüldü. Hazırlanan taslak, 19 Ocak 2005 günü TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Toplam 31 madde ve gerekçeli Tasarı, TBMM'ye giriş 19 Ocak 2005

Toplam 24 maddeli ilk yasa taslağı, 2003 yılı

Toplam 19 maddeli ikinci yasa taslağı, 2003 yılı

2003'ün iki taslağını karşılaştırma, Sosyal Bilimler Kongresi Bildirisi, Aralık 2003

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım