YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

AYBYK : Türkiye ile İlgili Kararlar Nelerdir?

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yöçnetimler Kongresi Türkiye hakkında raporlar hazırlıyor; heyetler gönderip Türkiye'de incelemelerde bulunuyor. Hazırlanan raporlar nelerdir? Bu ilişkileri yürüten Türkiye tarafına düşen görev nedir?

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye ile ilgili olarak bazı kararlar veriyor.

Bunların ilki Mart 1997’de “29 sayılı Tavsiye Kararı” olarak kodlandı. Bu metin kabul edildi ve “50 Sayılı Karar” olarak kesinleştirildi.

Haziran 1998’de “CG/CP (5) 7” numaralı bir rapor; Kasım 2001’de “CG/INST (8) 22 + addendum” ve “CG/INST (8) 27” sayılı raporlar hazırlandı.

Kongre Kasım 2004 ve Mart 2005’te birer heyetle Türkiye’de incelemeler yaptı. 2005 yılının ortasına kadar bu incelemeler de raporlara bağlanacak. Kararlar, Kongre tarafından gönderilen heyetlerin incelemelerine dayanılarak hazırlanıyor.

Heyetler, önceden hazırlanmış bir dizi soruyla geliyor ve görüşme yaptıkları bakanlık, valilik, belediye temsilcileri ile kişilere çeşitli sorular yöneltiyor. Hazırladıkları rapor Strazburg’daki Kongre merkezinde yapılan toplantılarda görüşülüyor. Sonunda, Türkiye’deki sistemin Avrupa bakımından eksik görülen özellikleri belirleniyor. Ortaya koyulan sonuçlar, yalnızca Avrupa Konseyi’nce değil aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından da çeşitli ortamlarda “koşul” olarak kullanılabiliyor. Hatta yalnızca bu iki kurum tarafından değil, yeri geldiğinde OECD, Dünya Bankası, IMF gibi uluslararası kuruluşlarca da gündeme getirilebiliyor.

Gelen heyetlerle yapılan görüşmelerin etkileri geniş kapsamlı oluyor. Heyetler ödevlerini iyi yapıp geliyorlar. Bu heyetlerle görüşen Türk tarafının da bu görüşmeleri “sohbet”, “memleketi tanıtma toplantısı” diye görmemesi gerekir. İvedilikle yapılması gerekli bazı çalışmalar vardır:

1. AYBYK tarafından hazırlanan raporlar Türkçe'ye çevrilerek, kamuoyunun bilgisine "resmi çeviri" olarak sunulmalıdır.

2. Türkiye adına ilişkileri yürütmekle görevli resmi sekretarya, Türkiye'ye gelen izleme heyetleriyle yapılan görüşmeleri raporlamalı ve bu raporları kamuoyunun bilgisine sunmalıdır.

3. AYBYK ile ilişkilerin sekretaryasını yürüten resmi kurum İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'dür. Bakanlık bu bilgileri internet sitesinden kamuoyunun bilgisine sunma olanağına sahiptir. Bakanlık sitesinde bu bilgilerin yer almaması büyük bir eksikliktir.

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım