YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Belediyelerde İstihdam Üzerine Anket Çalışması

Genel-İş Sendikası, belediyelerde istihdam yapısını ortaya çıkarmak üzere bir anket çalışması yaptı. Çalışma Sendika tarafından yayımlandı.

Belediyelerde İstihdam İlişkileri Anketi, Genel-İş Sendikası'nın "belediyelerde son yıllarda yaşanan istihdam eğilimlerini ortaya çıkarmak ve sendikal çalışmalara, ortaya çıkan eğilimler temelinde yeni bir yön vermek ve yeni bir açılım sağlamak isteğinin bir ürünüdür."

Belediye istihdamı, son yıllarda taşeron şirketlerin ve belediye şirketlerinin sayısının artması ile birlikte yeni bir sürece girmiştir. İstihdamın niteliğinde bu gelişmelere koşut olarak bir kötüleşme yaşanmaktadır. İstihdamın niteliğindeki gerilemeden kastımız, belediye hizmetlerinde çalışan işçilerin çalışma koşullarının kötüleşmesi, sosyal güvenlik ve sendikal haklarından yararlanamaz duruma gelmeleridir.

Belediye hizmetlerinde çalışan işçilerin sayısı, doğal olarak, artmaktadır. Ancak, belediyelerce doğrudan istihdam edilen işçi sayısı, taşeron uygulamaları ve belediye şirketlerinin sayısının artması nedenleriyle, ciddi oranda düşmektedir. Belediyelerde norm kadro uygulamasının başlamasıyla birlikte belediyelerde çalışan işçi sayısı daha da azaltılacaktır. Bu konuda çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı, belediye istihdamını neredeyse yarı yarıya azaltmakta ve belediyeler için hizmet satın almayı zorunlu hale getirmektedir.

Bu nedenle, Anket ile ortaya çıkan sonuçlar, belediye işçilerinin sendikalaşma ve insanca çalışma - yaşama koşulları için verilen sendikal mücadele açısından önemli görülmektedir.

1. BÖLÜM: İŞÇİ PROFİLİ
2. BÖLÜM: ÇALIŞMA KOŞULLARI
3. BÖLÜM: TAŞERONLAŞTIRMA
4. BÖLÜM: SENDİKA

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım