YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Ulusal Bütçeden Yerel Yönetim Payları: 1990 - 2004

Onbeş yılda GSMH'nın yüzde 1,15'inden yüzde 1,27'sine...

Genel bütçe vergi tahsilatı toplamından belediyelere ve özel idarelere ayrılan paylar 1990 yılında 4,6 trilyon TL idi. Bu tutar 2000 yılında 2,4 katrilyon TL, 2004 yılında ise 5,4 katrilyon TL oldu.

1990 yılında Gayri Safi Milli Hasıla 397 trilyondu. Belediye ve il özel idareleri, ulusal bütçeden bu toplamın yüzde 1,15'i büyüklüğünde pay almışlardı. 2000 yılında GSMH 126 katrilyon oldu; yerel yönetimlerin merkezden aldıkları bu tutarın yüzde 1,94'ü oldu. 2004 yılındaysa GSMH 429 katrilyon TL olurken, yerel yönetimlere verilenpaylar bunun yüzde 1,27'si kadar oldu.

Toplam sayıları 16 olan büyükşehir belediyeleri, tüm ülke belediyelerine neredeyse bedel oldu. Bunlar GSMH'ya oranla 1990'da yüzde 0,39, 2000 yılında yüzde 0,67 ve 2004 yılında yüzde 0,58 büyüklüğünde merkez kaynağı kullandılar.

Türkiye genelinde ve genel rakamlar olarak, belediyeler -büyükşehirler hariç- merkezden aldıkları paylar kadar yerel gelire sahiptirler. Bu varsayımla, belediye dünyası 1990 yılında 10 trilyon, 2000 yılında 5 katrilyon, 2004 yılında 10 katrilyon TL paranın yönetimini üstlenmişlerdir. Büyükşehirlerle birlikte değerlendirilirse, 2004 yılı itibariyle yerel yönetim dünyasının 15 katrilyon TL büyüklüğünde bir kaynağa hükmettikleri tahmin edilebilir.

Rakamlara ve oranlara, 1990-2004 yılları arasında yıl yıl aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

www.muhasebat.gov.tr/mbulten/T5-7.htm

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım