YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

AB Tarafından Yönetilen Bölgesel Programlar

Avrupa Birliği Türkiye'de bazı bölgesel programlarla doğrudan ilişki içindedir. Bu programlar, AB için ve AB ile birlikte geliştirilmiştir

TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop), TR83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ve TRA1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum) Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı 10 ili kapsar. Program 2003 yılı Mali İşbirliği Programlaması kapsamındadır. Finansman Antlaşması 1 Mart 2004 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti tarafından imzalanmıştır. Bütçesi 40 milyon euro’su AB desteği, 12.33 milyon euro’su ulusal bütçe katkısı olmak üzere toplam 52,33 milyon euro’dur. 2005 yılı başında teknik yardım ihalesi prosedürleri tamamlanmış olup, AB onayı (AB Komisyonu Türkiye Temsilciliğinden) beklenmektedir. 2005 yılı ilk çeyreğinde Türk ve yabancı uzmanlardan oluşan teknik yardım ekibi bölgelerde faaliyete geçecek ve program uygulaması 2006'da bitirilecektir. Bu program için proje teklif çağrısı 2005 yılının ilk yarısında başlamıştır. Üç ayrı kalkınma birliği kurulmuş durumdadır: Biri "yeşilırmak"; biri "orta karadeniz"; bir diğeri de "eeb" adını taşıyan bu birlikler hakkında bu siteden bilgi alabilirsiniz: http://www.yayed.org/genel/bizden_detay.php?kod=49 TR 90 Düzey 2 Bölgesi (DOKAP) Kalkınma Programı (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) TR-90 Düzey2 Bölgesi Doğu Karadeniz Kalkınma Programı (DOKAP). Hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Azgelişmiş bölgedir; Ön-Ulusal Kalkınma Planı'nın 12 öncelik alanından biridir. Programın uygulaması 2006-2008 döneminde gerçekleşecektir. Program ana dokümanı (Proje Fişi), Avrupa Komisyonu tarafından onaylanacak ve bundan sonra yürürlüğe girecektir. TRA2 (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars), TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), TR52 (Karaman ,Konya) ve TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı 13 ili kapsar. 2004 Mali İşbirliği Programlaması kapsamındadır. Finasman Anlaşması 24 Ocak 2005 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti tarafından imzalanmıştır. Bütçesi, 70 milyon euro'su Avrupa Birliği desteği ve 20,67 milyon euro'su ulusal bütçe katkısı olmak üzere 90,67 milyon euro'dur. 2005 yılı başında teknik yardım ihalesi için teknik şartname hazırlanmıştır. İhale sürecinin sonuçlanmasının ardından 2006 yılı ilk çeyreğinde Türk ve yabancı uzmanlardan oluşan teknik yardım ekibinin bölgelerde faaliyete geçecektir. Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars illerini kapsayan "SERHAT İLLERİ KALKINMA BİRLİĞİ" adlı (SERKAB) birlik kuruluşu tamamlanmıştır; HAziran 2005'te birliğe personel alımı yapılmaya başlanmıştır. Karaman-Konya Kalkınma Birliği'nin kararı da 2005 yılı ortasında Bakanlar Kurulu kararı olarak çıkmıştır. Aynı dönemde Kayseri, Sivas, Yozgat için ise ORTA ANADOLU KALKINMA BİRLİĞİ adlı bir birlik kurulması çalışmaları yürütülmüştür. DOĞU ANADOLU KALKINMA PROGRAMI-1 Bitlis, Hakkari, Muş, Van (TRB2) 4 ili kapsar. AB MEDA fonundan 45 milyon euro hibe kaynak ile desteklenmektedir. Programın Finansman Anlaşması 5 Ağustos 2003 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülecek olan programı uygulamak üzere Van’da bir Program Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Kısaca DAKP olarak anılan bu program için 2005 yılında proje başvuruları çağrısı başlatılmıştır. INTERREG III/A YUNANİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI Interreg III, 2000-2006 programlama dönemi için, Avrupa Birliği’nde, bölgeler arası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir Topluluk girişimidir. Interreg girişimi, sınırötesi, uluslar arası ve bölgeler arası işbirliğini sağlayarak, AB genelinde ekonomik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Türkiye ile Yunanistan’ın sınır illeri arasındaki mevcut işbirliğini Avrupa Birliği kaynaklarıyla desteklemek üzere, “Interreg III/A Yunanistan-Türkiye Programı” başlatılmıştır. Söz konusu program, 2004-2006 dönemi için strateji, öncelik ve tedbirleri içeren bir Ortak Programlama Belgesi ve Program Tamamlayıcı Belgesi çerçevesinde uygulanacaktır. Program, Türkiye tarafında Yunanistan ile kara veya deniz sınırı bulunan 6 ili (Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir ve Muğla) kapsamaktadır. Programın Türkiye tarafı bütçesi; 15 Milyon euro’su Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Fonundan ve 4.355 Bin euro’su ulusal bütçe katkısı olmak üzere, toplam 19.355 Bin euro’dur. Program 2004-2006 programlama dönemini kapsamaktadır. Kaynak: www.dpt.gov.tr/bgyu/abdbkpu/ [7 mayıs 2005'te alınmıştır]

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım