YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Bu Telaş Niye?...

BU TELAŞ NİYE...!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN BAŞKANLIK-MECLİS VE ENCÜMEN GÖREVLERİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE 5 KİŞİLİK BİR HEYET GÖREVLENDİRİLMİŞTİR.

YAPILAN BU GÖREVLENDİRME HUKUKA AYKIRIDIR.

Türkiye Belediyeler Birliği, 2948 belediyenin üye olduğu ülke düzeyinde faaliyet gösteren bir kamu tüzel kişiliğidir.

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu‘nun 10. maddesinde belirtildiği üzere Birlik Meclisi ilk toplantısını; yerel yönetim genel seçim sonuçlarının, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca ilanından itibaren 30 gün içinde yapmak zorundadır. Türkiye Belediyeler Birliği; ilk meclis toplantısında birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile katip üyelerini gizli oyla ilk iki yıl için seçer denilmesine rağmen, henüz birlik meclisi oluşturulmadan, birlik meclisi fesih edilmiş gibi hareket edilerek İçişleri Bakanlığının 28/04/2009 tarihli onayı ile birlik başkanlığına ve birlik meclis ve encümen görevlerini yürütmek üzere 5 kişilik bir heyet görevlendirilmiştir.

Bu görevlendirme hukuka aykırıdır.

Derhal bu yanlıştan dönülmelidir.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu‘nun 10‘uncu maddesine göre Türkiye Belediyeler Birliği Meclisinin, mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde Birlik merkezinde toplanarak başkanlık divanı seçiminin yapılması gerekmektedir. Yerel yönetim seçim sonuçları ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından 11 Mayıs 2009 tarihli Resmi Gazetede ilân edilmiştir. Buna göre; Türkiye Belediyeler Birliği, ilk meclis toplantısını en geç 11 Haziran 2009 tarihine kadar, Ankara‘ da toplamak zorundadır. En geç 2009 Haziran ayının ilk yarısı içerisinde birlik meclisi toplanacaktır. Bu kadar kısa bir süre için böyle bir görevlendirme yapmak akla, mantığa ve hukuka aykırıdır. Ayrıca; halen birliğin başkanlığı adına görev yapan ve birliğin rutin faaliyetlerini yürüten bir genel sekreter mevcuttur. Genel Sekreter birlik başkanı adına tüm belediye başkanlıklarına 09/04/2009 tarihli resmi yazıyı imzalayarak göndermiştir.

Yani, birlik başkanı adına görev yapan bir genel sekreter mevcut ve görevi başında iken 5 kişiden oluşan bir heyeti görevlendirmek hukuk dışıdır.

Görevlendirmeyi yapanlar; 5355 sayılı Mahalli İdareler Birlik Kanununa aykırı hareket etmişlerdir.

Bu telaşı anlamak mümkün değildir. Yanlıştan derhal dönülmelidir.

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım