YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Sayısı 5762... Ülke Tapusunu Şirketlere Devir Kanunu...

Meslek kuruluşları, sendikalar, kooperatifler, siyasal partiler... Yurtseverler için bir inceleme ve çağrı...

Sayısı 5762... TC Tapusunu Şirketlere Devir Kanunu

Bu yazıyı lütfen Yücel ÇAĞLAR‘ın yazısıyla birlikte değerlendiriniz. YAYED

Bu kez 5762 sayılı olan, Bazı! kelimesiyle tamamı içine alan belirsizlik ifadesiyle Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, kamuoyunu kandırarak TC.nin Tapusunu Yerli ve Yabancı Şirketlere Devretme Kanunudur.

Kamuoyunun algılama kıtlığı kullanılmaktadır. Bu yasa ile hal yasasından tutun gen kaynaklarına kadar ulusal tüm varlığımız uluslararası boyutta ticari meta, rant aracı olması gerçekleşecektir. Bırakın meslek odalarının tepki vermesini, bu Yasa kesinlikle iptali için Anayasa Mahkemesine götürülmesi gereken bir yasadır.

Su kaynaklarının miktar olarak en fazla kullanıldığı sulamada, Sulama Birlikleri aracılığı ile işletme devri adıyla 49 yıllığına bu jenerasyonun izleme olanağı da olmayacak şekilde yerli/yabancı şirketlere devredilmektedir. Çok yol alınmıştır. Yabancı şirketler yerli şirketlerle iletişim halindedir. Bu sulamalar 1993-1994 de DSİ den alınarak bu yapılara bu amaçla devredilmiştir. Kamuya endeksli bu yapılanma ile şimdi işletme devri adı altında 49 yıllık satış gerçekleştirilmektedir. % 22 kaçak elektrik kullanılan ülkede, % 3.7 elektrik kullanan üreticinin, elektrik işletmelerininözel sektöre devri ile elektriği kesilip ürünü yakılmış, trafosu sökülmüştür. Tarımsal örgütlerin yöneticileri taahhütlerinden dolayı kooperatif borçlarından dolayı hapislerdedir.

5762 sayılı Yasa gerekçelerinde Sulama Birliklerinin tekrar DSİ ye devri konu edilmektedir. Faydalanın hiçbir yetki ve etkisi olmayan, adına tarımsal örgütlenme denilemeyecek bu yapılar DSİ‘ ne devir sonrası özel sektöre verilecektir. Üretici bir sabah kalktığında satıldığını, su borcu ödeyemediği için tarlasını, traktörünü satmak zorunda kaldığında öğrenecektir.

BM 2002 yılında kendi deklarasyonunda şu ifadeyi kullanmıştır. 21.yy.daki uluslararası gelişmeleri ve savaş nedenlerini belirleyecek unsurlar, öncelikleri "SU-TARIM ve ENERJİ"dir. Bu nedenle Ortadoğu‘da bulunan ülkemizin stratejik önemi doğrultusunda dış güçlerin baskısı doğrultusunda yasalar iktidarın aymaz tutumuyla kolaylıkla çıkarılmaktadır.

Saygılarımla,
27 Mayıs 2008

Dr.NÜVİT SOYLU
Zir.Yük.Müh. DSİ Eski Da. Bşk.yrd.

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım