YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

YAYED 10. GENEL KURUL DENETLEME RAPORU

YAYED

10. Olağan Genel Kurula Sunulan

Denetim Kurulu Raporu

 

11.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen 9. olağan genel kurulunda denetim kurulu üyeliğine seçildik. Genel kurulun verdiği görev uyarınca 2021 ve 2022 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin tespit, görüş ve önerilerimize aşağıda yer verilmiştir:

 

Dernek hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda:

2021 yılında:

       9.630,00 TL aidat ve 8.802,52 TL bağış olmak üzere 18.432,52 TL gelir elde edilmiştir. Aidat ödeyen üye sayısı 33’tür.

       Elde edilen gelirin 11.632,63 TL’si iktisadi işletmeye aktarılarak web sitesi gideri, dergi basım gideri, kira gideri ve muhasebe ücreti ile bunlara ait vergiler ödenmiştir.

       Noter ve EFT masrafı olarak 725,91 TL gider yapılmıştır.

       Türkiye İş Bankasında bulunan mevduat tutarı 7.908,70 TL’dir.

 

2022 yılında:

       7.430,00 TL aidat ve 8.011,06 TL bağış olmak üzere 15.441,06 TL gelir elde edilmiştir. Aidat ödeyen üye sayısı 26’dır.

       Elde edilen gelir ile 2021 yılı banka bakiyesinden 22.946,06 TL’si iktisadi işletmeye aktarılarak web sitesi gideri, dergi basım gideri, kira gideri ve muhasebe ücreti ile bunlara ait vergiler ödenmiştir.

       EFT masrafı olarak 41,13 TL gider yapılmıştır.

       Türkiye İş Bankasında bulunan mevduat tutarı 362,65 TL ve kasa bakiyesi 31,44 TL’dir.

 

    Dernek iktisadi işletmesinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda; 

2021 yılında:

       İktisadi işletme geliri bulunmamaktadır.

       Gider toplamı 11.494,19 TL’dir. Bu tutarın 1.097,79’u işletmecilik giderleri; 2.062,53’ü kira gider ve vergisi, 3.795,91 TL’si muhasebe ve mali müşavirlik gideri, 356,67 TL’si oda aidatı, 1.449,51 TL’si sigorta giderleri, 2.223,96 TL’si vergi ve harçlar, 13,73 TL’si EFT giderleri, 493,89 TL’si kanunen kabul edilmeyen diğer giderlerden oluşmaktadır.

       TC. Ziraat Bankası’nda bulunan mevduat tutarı 70,06 TL’dir.

 

2022 yılında:

       İktisadi işletme geliri bulunmamaktadır.

       Gider toplamı 16.456,66 TL’dir. Bu giderlerin dökümü ise 2.268,00 TL kırtasiye gideri (dergi kâğıt masrafı), 4.079.78 TL dışardan sağlanan fayda ve hizmetle (web sitesi), 2.250,00 TL kira gideri, 4.591,80 TL muhasebe ve mali müşavirlik gideri, 510,00 TL meslek odası aidatı, 2.684,81 TL vergi ve harçlar, 29,27 TL EFT gideri, 43,00 TL kanunen kabul edilmeyen diğer giderlerdir.

       TC Ziraat Bankasındaki mevduat tutarı 1.311,55 TL’dir.

 

         2023 yılında aylık muhasebe ücreti vergisiyle birlikte 612,25 TL, yıllık 7.347 TL olacaktır. Herhangi bir satış ve gelir olmaksızın iktisadi işletmenin devamına gerek yoktur.


İbra edilmesi hususunu, takdirlerinize sunuyoruz. Ankara, 12.09.2023

 

  

 

Ahmet Dursun YILMAZ          Yusuf KOÇ                        Ali SELVİ

Denetim Kurulu Başkanı          Denetim Kurulu Üyesi         Denetim Kurulu Üyesi

Haber - Duyuru kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım