YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Memleket Siyaset Yönetim Dergisi Gelecek Sayılar

MEMLEKET SiyasetYönetim (MSY) Dergisi, toplumsal gerçekliğe ilişkin özgün sorular soran ve bu soruları tarihsel materyalist araştırma yöntemiyle inceleyen çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. MSY'nin ilk sayısında yayınlanan MSY'nin hedefleri ve ilkelerini  "Çıkarken" başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

MSY, ulusal hakemli bir dergidir ve Mayıs 2009 tarihinden (10. Sayı) itibaren ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında yer almaktadır. 2011 yılında ASOS Index'de taranmaya başlanan MSY, 2013 itibariyle EBSCO Veri Tabanı'nda da yer alacaktır.

2012 yılından itibaren yılda iki kere yayınlanan MSY'nin gelecek konularını aşağıda görebilirsiniz.


Yazım Kuralları:

http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/msy-yazim-kurallari.pdf

 

GELECEK SAYILAR


Dosya Konusu: LİBERALİZMİN KRİZİ 

Editör: Dr. Funda Karapehlivan

Yazı Teslim Tarihi: 31 Ocak 2013

Marx sermayenin yaşamın her alanını dönüştürdüğünü ileri sürmüştür. Otuz yılı aşkın süredir içinde olduğumuz neoliberal dönem, sermayenin yaşamımızın her alanına sızdığı, dönüştürdüğü bir evre olmuştur. Özelleştirmeler, eğitim ve sağlık gibi bir zamanların kamu hizmeti ve haklar çerçevesi içinde düşünülen alanlarını da metalaştırmıştır. Özellikle son beş yıla damgasını vuran kentsel dönüşüm süreci, liberalizmin Locke’dan beri en kutsal hakkı olduğu düşünülen mülkiyet hakkının da, aslında güçlünün hakkı söz konusuyken dokunulmaz olduğunu göstermiştir. Neoliberalizm, liberalizmin çelişkilerini bütün çıplaklığıyla ortaya koyan bir rejime dönüşmektedir.

Liberalizm ve neoliberalizm politik, ekonomik ve ideolojik yönleriyle düşünülmesi gereken çok katmanlı karmaşık kavramlardır. Özellikle 11 Eylül 2001’den başlayarak hızla gelişen güvenlik devleti anlayışı ve onunla bağlantılı söylemlerle neoliberalizm, liberal demokrasinin kurumlarını askıya alan bir olağanüstü hal rejimine dönüşürken, 2008’de Amerika’da başlayıp bütün dünyaya yayılan finansal krizle birlikte ekonomik bir rejim olarak da Francis Fukuyama ve Alan Greenspan gibi savunucuları tarafından bile sorgulanmaya başlanmıştır. Neoliberalizmin krizi ve çelişkileri, kapitalizm ile liberalizm arasındaki, Marx’ın işaret ettiği, çelişkili ve gerilimli ilişkiyi gözler önüne sermiş, yalnızca kendi krizini değil, aynı zamanda liberalizmin krizini de – özellikle hukuk ve haklar alanında yaşanan gerilemelerin gösterdiği gibi – açığa çıkarmıştır. Bu sayıda, liberalizm ile kapitalizm arasındaki ilişkiyi ekonomik, politik ve ideolojik yönleriyle ele alacak, neoliberalizmin içine girdiği krizin liberal kapitalizmin sonunu getirdiği tartışmaları üzerinde duracak, krizle birlikte yükselen çeşitli toplumsal hareketleri liberalizm- kapitalizm ilişkisi bağlamında ele alacak ve olası alternatifleri tartışmaya açacak yazılara yer verilecektir.  

 

 

Dosya Konusu: KAMU POLİTİKALARI

Editör: Y. Doç. Dr. Can Umut ÇİNER

Yazı Teslim Tarihi: 1 Haziran 2013

Yazında kamu politikasının en çok kabul gören tanımı, devletin yaptığı ya da yapmadığı şeydir. Türkiye’de kamu yönetiminde son yıllarda, devletin yaptığı ya da yapmadığı faaliyetlerin incelenmesi anlamında kamu politikası analizi yöntemlerinin yaygınlaştığı görülmektedir. Akademik dünyanın da kamu politikalarına olan ilgisinin, alanda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, yazılan makaleler ve kitaplar ile düzenlenen çalıştaylar aracılığıyla arttığı gözlenmektedir.

Memleket Siyaset Yönetim dergisi 2013 yılının ilk sayısı için kamu politikalarını dosya konusu yapmıştır. Sayıda, Türkiye’de yeni bir inceleme alanı olarak inşa halinde olan kamu politikalarının kuramsal boyutları ve farklı açılardan uygulama örnekleri ile ilgili yazılar beklenmektedir.

 

Haber - Duyuru kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım