YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

YAYED 9. Genel Kurul İlanı

8 Mart 2021 tarih ve 3 sayılı karar ile yapılacağı duyurulan YAYED 9. Genel Kurulu 12 Mart 2021 tarih ve 5 sayılı karar ile ileri bir tarihe ertelenmişti. YAYED Yönetim Kurulu aldığı karar ile YAYED 9. Genel Kurulu'nun 2 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14.00'de Dernek Genel Merkezi'nde (Ziya Gökalp Caddesi No: 30 Kat: 5 Daire: 17 Kızılay/Ankara) aşağıdaki gündemle toplanması; çoğunluk olmaması durumunda ise ikinci toplantının 11 Eylül 2021 Cumartesi saat 14.00'de Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şube Toplantı Salonu'nda (Yenibatı Mahallesi Erciyes Caddesi Murat Dağı Sokak No: 1 Batıkent/Ankara) aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem: 

1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu;

2. Divan seçimi ve Divan'a tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi;

3. Yönetim Kurulu Başkanı'nın açılış konuşması;

4. Konuk konuşmaları;

5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu'nun, hesap özetlerinin, Denetim Kurulu Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve aklanması;

6. Yönetim Kurulu'na verilecek yetkilerinin görüşülmesi;

     a. Taşınır-taşınmaz mal alımına ilişkin yetkinin görüşülmesi ve karar alınması; 

     b. Diğer yetkiler;

7. 2021-2022 yılı bütçelerinin görüşülmesi ve karar alınması;

8. 2021-2022 yılı Çalışma Programı'nın görüşülmesi ve karar alınması;

9. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve karar alınması;

10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi;

11. Dilekler ve kapanış. 

Haber - Duyuru kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım