YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Uluslararası Bergama Sempozyumunun ikincisi bu yıl 9-10-11 Mayıs'ta Bergama'da gerçekleştiriliyor.

 

II. ULUSLARARASI BERGAMA SEMPOZYUMU

Bergama’nın Üstün Evrensel Değerleri

Antik Çağ’da Sağlık ve Bergamalı Galenos

ve

Kültürlerin Aktarım Aracı Parşömen

 

Uluslararası Bergama Sempozyumu’nun ilkiBergama Belediyesi ve ülkemizin büyük ve etkin üniversitelerinden Ege Üniversitesi işbirliğinde ilk olarak 2011 yılında düzenlenmiştir. Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık çalışmalarının ateşleyicisi de olan bu sempozyumda Bergama ile ilgili birçok farklı konu ele alınmış ve sempozyumda yayımlanan bildiriler iki cilt halinde Bergama Belediyesi Kültür Yayını olarak yayımlanmıştır.

Sempozyumun akademik çalışan bilim insanları kadar Bergamalı vatandaşlar üzerinde ve Bergama’da yetki ve sorumluluğu bulunan kamu kurum kuruluşları ile STK’lar üzerinde yarattığı olumlu etki sonucu söz konususempozyumun düzenli şekilde her iki yılda bir düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bergama Belediyesi ve Ege Üniversitesi işbirliğinde 9-10 Mayıs 2013’de ikincisi yapılacak olan Uluslararası Bergama Sempozyumununamacı,Bergama’nın çok katmanlı kültürel yapısının insanlığa sunduğu katkıların ayrıntılı olarak incelenmesi ve uluslararası alanda çok iyi bilinen Bergama’nın öncülük ettiği sayısız bilimsel ve kültürel değer hakkında Bergamalılar başta olmak üzere ülkemizde de farkındalık yaratmak olarak belirlenmiştir. .

Bu kapsamda her iki yılda bir düzenlenecek ve bir veya iki farklı konunun ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayacak Bergama Sempozyumlarının bu yılki konu ve içeriklerinin belirlenmesinde Bergama’nın UNESCO Dünya Miras(DM) Listesi Adaylık dosyasını 2013 Ocak ayında UNESCO Dünya Miras Merkezi’nin Paris’te bulunan Genel Merkezine iletilmesi ve 2014 yılı Haziran ayına kadar devam edecek bir inceleme sürecine girmiş olması etkili olmuştur.

Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası adaylığına destek yanında ana teması ‘’Herkes için Sağlık’’ olan İzmir’in EXPO 2020 adaylık sürecine de destek verecek şekilde ‘’Antik Çağ’da Sağlık ve Bergama’lıGalenos,’’ II. Uluslararası Bergama Sempozyumunun ana konularından biri olarak belirlenmiştir. Bergama’nın antik dünyanın en ünlü 3 Asklepionundan (sağlık yurdu) birine sahip olması ve bu Asklepion’da Bergamalı ünlü hekim, eczacı ve filozof Galenos’un çalışıp, bilgilerini yazılı bir şekilde derlemiş olması günümüz tıp bilimi içinde Bergama’yı özel bir konuma çıkarmaktadır.

Sempozyumun ikinci konusu ise Bergama’da geliştirilerek kullanımı Dünya’ya yayılan ve ilkçağlardan 17. yy’ın sonuna kadar yaklaşık 1500 yıl boyunca insanlığın ürettiği tüm birikimlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan ‘’Kültürlerin aktarım aracı; Parşömen’’ olarak belirlenmiştir.

Tıp Tarihinin Ünlü Sağlık Merkezi, Bergama Asklepion’u

Gelişimi ve Mimari Özellikleri:Antik yazar Pausanias’a göre Pergamon’aAsklepios kültü, Madra(Pindaros) Dağı’nda avlanırken ayağından yaralanan Arkhias tarafından, M.Ö. IV. yüzyılda Epidauros’dan getirilmiştir. Helenistik Çağ’daantik dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri olan PergamonAsklepionu, aynı zamanda kutsal suyu ve kutsal olarak kabul edilen alanı nedeni ile dokunulmazlık hakkında sahipti. Bu nedenle antik dünyanın savaşlardan ve çatışmalardan kaçan insanlarını koruyan bir kutsal sığınma merkezi idi. Bu merkez Bergama Krallığı’nın Roma’ya devredildiği ve Attolos Hanedanlığının sona erdiği M.Ö. 130’larda başlayarak yaklaşık 200 yıllık bir düşüş dönemi yaşamıştır. Sonrasında ise tekrar başlayan gelişimi ile kutsal alan M.S. 2. yüzyılda antik dünyanın en önemli sağlık, bilim ve entellektüelite merkezi haline gelmiştir.

PergamonAsklepionu’nda bugün gördüğümüz kalıntıların çoğu M.S. II. yüzyılda İmp. Hadrian döneminde inşa edilmiştir. Bu yeni yapılaşmayla alan, 3 boyutlu simetriye göre kurgulanmış bir plan çerçevesinde yeniden elden geçirilmiştir. Bu dönemde oldukça ünlenen PergamonAsklepion’una, Roma İmparatorlarından MarcusAurelius(M.S.161-180) ve Caracalla(M.S. 198-217) şifa bulmak için gelmişlerdir. Ayrıca burasının Roma dönemi entelektüellerinin buluşma yeri haline geldiğini AeliusAristeides’den öğrenmekteyiz.

PergamonAsklepionu’na Roma döneminde ViaTecta denilen; Helenistik dönemde kutsal yol olarak adlandırılan bir km uzunluğunda tonozlu bir yolla ulaşılmaktaydı. Asklepion için çok önemli olan bu caddenin iki tarafında, yaklaşık 500 tane olduğu düşünülen sütun yer almaktaydı. Bu sütunlu ve uzun kutsal yol PergamonAsklepionu’nun önemli ve ayrıcalıklı bir özelliğidir. Asklepion içinde ise, tiyatro, kütüphane, tedavi mekanları, kriptoportikos, uyku odaları, havuzlar, su kuyuları, kutsal su kaynağı Asklepios tapınağı, Zeus-Asklepios tapınağı, propylon, latrina gibi bir çok mekan yer almaktadır ve bunlar bugün oldukça iyi algılanabilmektedir.

PergamonAsklepionu genelde simetrik ve bütüncül planlaması nedeni ile Messene’dekiAsklepion ile karşılaştırılmıştır. Her iki asklepionunda etrafı galerilerle çevrili idi ve ortada bir tören alanı bulunmakta idi. Fakat Messene’dekiAsklepionfizyoterapi, hidroterapi veya grup terapileri gibi tıp yöntemlerinin kullanıldığı bir sağlık yurdu olmaktan çok, Asklepios’a adanmış dini amaçlı ziyarete açık bir kutsal alan özelliğine sahiptir.

Bilimsel ve Kültürel Değerleri:Tıbbın babası olarak bilinen Kos’luHipokrates’ten sonra yetişen ve antik dünyanın en önemli hekimi ve eczacısı olan Galenos, Pergamonlu’dur. Roma İmparatorluğunun saray hekimi olan Galenos, M.S. 157-161 yılları arasında ise Pergamon’da mesleğini icra etmiştir. Tıp ve Eczacıık bilimi acısından çok önemli olan bu hekim Bergama Asklepionu’nu insanlık tarihi açısından çok özel yapmaktadır.

PergamonAsklepionu ayrıca bir hastası nedeni ile de önemlidir. Hadrianoutherai’lı (Balıkesir) olan A. Aristeides(Antik dünyanın en önemli gezgin ve yazarlarından biri) Roma’da retorik eğitimi almış iyi bir hatip ve yazardır. 13 yıl boyunca PergamonAsklepion’una gelip tedavi olan ve buradaki uygulamaları yazan Aristeides’den, PergamonAsklepionu ve uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgiler öğrenmekteyiz.

AristeidesPergamonAsklepionu’ndaki su kaynağının dünyanın en güzel yerinde bulunduğunu, kutsal olduğunu ve tanrılar tarafından gönderildiğini ve ayrıca bu suyu tatlı şaraba değişmeyeceğini yazmaktadır. Tören avlusunun ortasında bulunan, içme kürü, banyo ve çamur banyoları için kullanılan üç kuyunun da yeryüzünün en güzel kuyuları olduğunu söyler.

Asklepionların çoğunda yer almayan tiyatro yapısının PergamonAsklepionu’nda olması, Epidauros’da olduğu gibi, buranın çok önemli olduğunu göstermektedir. Tiyatro yapısının sahne binası ise bir Roma geleneği olarak Anadolu’da yapılan ilk üç katlı sahne binasıdır. M.S. I. yüzyılda iki katlı yapılan Ephesos ve Miletos tiyatrolarının sahne binalarına üçüncü kat PergamonAsklepionundan sonra eklenmiştir. Roma’dan etkilenerek yapılan bir diğer yapı ise Zeus-Asklepios tapınağıdır. Bu tapınak, Roma’daki tüm tanrıların tapınağı Pantheon’un yarısından biraz daha büyük olup, mimari açıdan bir benzeridir. Başkentin en önemli tapınağın bir benzerini buraya yapmak, PergamonAsklepieon’unun önemini gösteren başka bir olgudur.

PergamonAsklepionu’na İ.S. II yy de eklenen kütüphaneyle, Asklepion, ilk görevi olan hastaları iyileştirme merkezi olmanın ötesinde bir üne ve öneme kavuşmuştur.

Batı galerinin güney ucunda 14x16 m ölçülerinde ki mekan bir ziyafet salonu veya kültürel etkinlikler için toplanma yeri olmalıdır. Tiyatro, kütüphane ve bu tip özel yapılarla birlikte PergamonAsklepionu, kutsal alan ve şifa merkezi olmasının yanı sıra çok fonksiyonlu bir öğrenim yeri haline dönüşerek, Hadrianus’un Atina’daki kütüphanesinin fonksiyonuna benzer bir işlev kazanmıştır. Birçok yazar, politikacı ve filozofun burada toplanıp tartışmalar yaptığını yine Aristeides’ten öğreniyoruz.

Tedavi Yöntemleri: PergamonAsklepionu, açık hava banyosu, içme suyu tedavisi ve çamur banyosu uygulamalarının yanı sıra bir psikoterapi merkeziydi. Müzik ve tiyatro oyunları tedavinin birer parçaları idi. Ayrıca burada, şifalı otlar, merhemler ile uygulanan tedavi yöntemleri önemli bir yer tutmakta idi.

Bergama’da ikinci bir sağlık merkezi ise 18 km kuzey doğusunda, İvrindi-Balıkesir karayolu üzerinde, Paşa Ilıcası olarak bilinen alanda, 1998-2006 yılları arasında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkartılmıştır. Bu sağlık merkezinin Aristeides’inHieroiLogoi kitabında, sıcak sularına girip tedavi olduğunu anlattığı Allianoi olduğu anlaşılmıştır.

Kazısı henüz tamamlanmadan Yortanlı Baraj göletinin suyu altında kalan Allianoi’de yaklaşık on bin metrekarelik alanı kapsayan ve içinde 47 oC sıcak suyu ile oldukça iyi korunagelmiş hamam yapısıyla birlikte, nympheumu, peristylli yapıları, sütunlu caddeleri, işlikleri, köprüleri, seramik fırınları, hastane yapısının da içinde yer aldığı, düzenli plana sahip bir sağlık merkezi tespit edilmiştir. Allianoi’de hidroterapinin yanı sıra cerrahi müdahalelerinde yapıldığı, alanda ele geçen 400’den fazla tıp aletiyle de kanıtlanmıştır. Pergamon’da gladyatör cerrahlığı da yapan Galenos’un bu uygulamalarını Allianoi’da yaptığı düşünülmektedir.

Eczacılığın Kurucusu Bergama’lıGalenos

Tıp tarihinin en büyük hekimlerinden biri olan ClaudiusGalenos M.S 129-130 yılında Bergama’da doğdu. Anatominin, Fizyolojinin, Spor Hekimliğinin ve Eczacılığın babası olan Galenos, deneysel tıbbın kurucusu olarak bilinir. Galenos’un geliştirdiği fizik tedavi yöntemleri hala kullanılmaktadır.

16 yaşında Bergama Asklepion’nda dersler almaya başlayan Galenos, 20 yaşında Bergama’dan ayrılarak İzmir, Korint ve İskenderiye’de tıp eğitimi aldı. 8 yıl sonra Bergama’ya dönen Galenos, burada en az 4 yıl kaldı. Bergama’da yaralanan gladyatörleri tedavi eden Galenos gladyatörlerle dövüşen vahşi hayvanlar ve deney hayvanları üzerinde anatomi çalışmıştır.

Galenos aynı zamanda iyi bir filozoftur. MarcusAurelius başta olmak üzere, üç ayrı Roma imparatorunun özel hekimliğini yapmıştır.

Bergama’da topladıkları bitkileri tedavide kullanıyordu. Galenos bitkileri ve etken maddeleri karıştırarak ilaç yapan ilk kişilerdendir. Eczacılık fakültelerindeki ‘Farmasötik Teknoloji’ dersinin adı yüzyıllarca ‘GalenikFarmasi’ idi ve halen de öyle bilinmektedir. Afyon içeren ilaçlar üzerinde çalışan Galenos’un şifalı bitkilerini ektiği özel arazileri vardı. ‘PreparationsGalenique’ olarak adlandırılan Galenos’un hazırladığı ilaçlar, Roma’da çok ilgi gördü.

Kalbin anatomisi ve damar sistemini keşfetti. Damarların hava değil kan taşıdığını gösterdi. Kalbin sağ ve sol karıncıkları arasındaki deliklerle kanın sağdan sola geçtiğini sandı. Bağırsaklardan karaciğere uzanan damarı (portal ven) keşfetti. Karaciğerin kan ürettiğini sandı. Kan buradan kalbe taşınmakta, kalp vücuda dağıtmaktaydı. Dünyada karaciğer damarları ve safra kanallarını bağlayıp sonucu gören ilk kişiydi. Kalp-akciğer ve kalp-vücut arasında farklı damar sistemi olduğunu fark etti. Kılcal damarları tanımlayamadı. Venöz ve arteryel kanın farklı olduğunu gösterdi. 

Santral ve periferik sinir sistemini araştırdı. Duyu ve motor sinirleri arasındaki farkı buldu. Omurilikten çıkan sinirlerin kesilmesinin felce neden olacağını belirtti. Sempatik sinir sistemini tanımladı. Hipotalamus ve hipofiz bezini tanımladı. İdrarın böbreklerde üretildiğini gösterdi. Mide ve bağırsaklarda peristaltik hareketleri canlı hayvanda kanıtladı. Kas gruplarının birlikte çalıştığını söyledi. ‘Bedenin Parçalarının Yararları Üzerine’ kitabında bunları topladı. Meme kanserinin melankolik kadınlarda daha fazla görüldüğünü söyledi. Veremi az bulaşıcı kabul etti. Tedavide istirahat, temiz hava ve seyahati önerdi. Öksürüğün vücudun bir savunma mekanizması olduğunu ve engellenmemesi gerektiğini söyledi. Sağlıklı cilt için deniz suyunu önerdi. Formülü bilinen ilk güzellik kremini geliştirdi.

Türk-İslam dünyasında Lokman Hekim olarak bilinen efsanevi tıp figürü, Yunanlıların sağlık tanrısı Asklepios’tan da izler taşır ancak ‘hem büyük bir hekim, hem de otları toplayıp ilaç yapan eczacıdır.’ Burada adeta Galenos tanımlanır. O İslam tıbbını derinden etkilemişti. Lokman Hekim mitosu Galenos, Hipokrat ve İbn-i Sina ile Asklepios’un birleşip, doğu motifleri ile yeniden doğuşudur.

 

SempozyumdaTıp-Sağlık Konularında Bildiri Sunacak

Konuşmacılar

 

 

1-      PROF. DR. VIVIAN NUTTON (İNGİLTERE)

Uluslararası tıp çevrelerince Bergamalı Galen hakkında uzman olarak tanınıyor. UniversityCollageLondon da Tıp Tarihi Direktörü. Avrupa’daki birçok üniversitede bu bölümün kuruculuğunu yapmıştır. Galen ve antik dönem tıp hakkında sayısız bilimsel çalışması bulunmaktadır.

Çalışma Alanları: Antik Tıp ve Galenos, Tıp Tarihi

Sunum Başlığı:Galen and the History of Medicine

Sunum Özeti: Galen’s writings form the hinge in the Western medical tradition. Our knowledge of earlier Greek medicine comes largely through him or through authors whom he recommended; and his ideas dominated the subsequent development of medicine until the seventeenth century, and are not entirely absent today. This presentation considers the reasons for his success in his life-time, in Late Antiquity and Islam, the Western Middle Ages, and the Renaissance, and examines briefly the revival of interest in Galen over the last forty years. Each period found something different in Galen: his clinical skills, his theoretical sophistication, his didactic effectiveness, his experimentalism, and his universal learning. From a local practitioner he became a physician of world renown.

 

2-     PROF. DR. İLTER UZELVE DOÇ. DR. TAMER AKÇA (TÜRKİYE)

Prof. Dr. Uzel, İstanbul Aydın Üniversitesinde aktif olarak çalışmaktadır.Uzun süreler ülkemizin farklı üniversitelerinde Tıp Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı yapmış ve Asklepeionlar, Anadolu bitkileri ortaçağ Anadolu tıp bilimi ve tedavileri üzerine yayınlanmış makaleleri ve danışmanlık yaptığı doktora tezleri bulunmaktadır.

Çukurova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Dr. Tamer Akça Prof. Dr. İlter Uzel danışmalığında Bergama Asklepionu’ndaki Yazıtların Tıbbi Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi.” adındaki doktora tezini henüz tamamladı.

Çalışma Alanları: Antik ve Ortaçağ Dönemleri tıbbı ve Asklepeionlar.

Sunum Başlığı :BergamaAsklepieionu’nun Tıbbi Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi

Sunum Özeti :BergamaAsklepieionu antik dönem tapınak tıbbının önemli uygulanma alanlarından birisi olmuştur. Asklepieion'da tedavi edilen hastalar gelir durumlarına göre ya hediyeler almış ya da pişmiş topraktan teşekkür yazıtları bırakmışlardır. Asklepieion'un mimari yapısı ve orada sürdürülen sosyal yaşam, uygulanan telkin tedavileri ayrıntıları ile incelenmiş olmasına rağmen, hastaların bıraktıkları teşekkür yazıtları şimdiye kadar tıbbi bakış açısı ile incelenmemiştir.

Bu tezin amacı Asklepieionlar konusundaki bu eksikliği gidermek ve antik dönem tapınak tıbbındaki hastalık anlayışını ve bu anlayış çerçevesinde uygulanan tedavi yöntemlerini günümüz tıbbının bakış açısı ile incelemektir. Böylece bir döneme ait hastalık algıları-tanımları ve bunlara yönelik mistik tıp yaklaşımı konusunda bilgi üretilerek literatüre katkıda bulunulmuştur.

Çalışma çerçevesinde öncelikle tapınak tıbbı zamanında yazılmış veya o zaman hakkında geç dönemde oluşturulmuş kaynaklara ulaşılmıştır. Daha sonra Bergama ziyaret edilerek Asklepieion’daki ve müzedeki teşekkür yazıtları incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Teşekkür yazıtları Türkçe'ye çevrilmiş ve elde edilen bilgilerin ışığında tapınak tıbbına özgü anlayış ve yaklaşım tarzı günümüz tıbbının gözü ile değerlendirilmiştir.

 

3-      PROF. MELISSA HARRINGTON (İNGİLTERE)

University of Cumbria’da, Health&Wellbeing Bölümünde çalışmaktadır. Klasik Yunan, Helenistik Dönem ve Roma Döneminde uygulanan antik tıp yöntemleri ile ilgili birçok akademik çalışması ve makalesi bulunmaktadır. Antik tıp merkezleri olan Asklepionlar ve oralardaki tedavi yöntemleri konusundaki çalışmaları uluslararası alanda iyi bilinmektedir.

Çalışma Alanları: Dinsel Tıp, Mitolojik Tıp, Antik Tıp.

Sunum Başlığı:Modern usage of healing practices pioneered by the PergamonAsclepeion in holistic health care, psychology, psychotherapy, and contemporary spirituality.

 

Sunum Özeti:Millennia after its last patient was healed the PergamonAsclepeion remains famed for a holistic model of health care, in which complementary, nutritional and physical healing methods were allied to medical and surgical practice. This paper discusses the revival of such holistic healing philosophies over the twentieth century, and their implementation in healthcare today. It also describes how psychologists revived dream analysis, and how Jung explored the ancient asclepeionic philosophy of the four humours, and incorporated them into modern psychology. It outlines the development of psychometric tests such as the Myers Briggs Test and Keirsey Temperament Sorter from Jung’s ideas, and how and why these tests have been adapted by occupational and coaching psychologists, and are now widely used in the occupational domain. The paper also discusses contemporary holistic models of well-being and spiritual enlightenment that have rediscovered these concepts in Britain today. It concludes with the suggestion that holistic models of health care and optimum well-being that resonate with work of the Asclepeion are becoming increasingly common in diverse areas of 21st century western society, and that much might still be learned from studying the ethos and practices of the PergamonAsclepeion.

 

4-     DR. PIERO TASSINARI(İNGİLTERE)

NewcastleUniversity, School of HistoricalStudies’de bilim insanı olarak çalışmaktadır. Arkeolojik ve tarihsel buluntular çerçevesinde Antip dönem tıp merkezleri, tıp aletleri ve tıp insanları üzerine çalışmaktadır. Uluslararası anlamda en büyük Galen çalışmalarından biri olan ‘’Galen yazıtlarının İngilizce’ye kazandırılması’’ projesinin ilk 5 yıllık periodunun yürütücülerinden ve proje ortaklarındandır. Halen üçüncü 5 yıllık periodu sürdürülen bu çalışma içinde aktif görev almaktadır.

SunumBaşlığı : "Kos, Pergamon and Constantinople: how did ancient doctors diagnose illness?".

Sunum Özeti :Diagnosis and prognosis have been acknowledged as two of the main characters on the scene of medical practice since the very beginnings of scientific medicine in 5th century BCE. Hippocrates’ Prognosticon is the main text specifically dedicated to this theme. However, the meaning of these two terms has changed substantially over the course of centuries. What has not changed is the pivotal role of this moment in the doctor-patient relationship, and perhaps its importance as a first step towards therapy and/or healing. In this paper I will examine some of the techniques used by ancient doctors to diagnose illness. I will start by considering the background of the Hippocratic theory. I will then focus on some of the procedures described at length by Galen, such as the measurement of bodily heat and the theory of fevers. Finally, I will analyse the rise of uroscopy as the main diagnostic tool in Byzantine medicine. The conclusion should provide us with some new considerations about possible roles of diagnosis in present-day medicine.

 

5-     DR. MICHAEL BOYLAN (ABD)

MarymountUniversity, ABD’de görev yapmaktadır. Galen hakkında uluslararası tanınırlığı olan derli toplu çalışmaları bulunmaktadır. Var olan antik kaynakları ve antik kaynak yok ise Ortaçağ’dan kalma kaynakları araştırmalarında temel olarak kullanması ile tanınmaktadır. Galen ve Galen’in tedavi yöntemleri hakkında ilksel kaynakları (çeviri olmayan) kullanarak yayımladığı makale ve akademik araştırmaları dikkat çekicidir.

Çalışma Alanları: Galen ve antik tıp

SunumBaşlığı: Blood, Magic, and Science in Early Greek Thought

Sunum ÖzetiThis essay will explore early Greek scientific accounts about blood and magic regarding the nature of the account and a critical appraisal of such.  The approach will combine medical history and philosophy of science.  It will be the contention of this essay that in this early period there is a transition from explanations weighted heavily upon magic and the divine to those that are more materially based.  The treatment of ‘blood’ is used to observe this transition. Some modern analogues are also noted.

 

6-      DR. PATRICIA BAKER(İNGİLTERE)

University of Kent, EuropeanCultureandLanguages, Classical&ArchaeologicalStudies’de aktif olarak çalışmaktadır. Arkeolojik buluntular ışığında Roma dönemi tıp ve tıp aletleri üzerine özel çalışmaları bulunmaktadır. Antik dönem tıp, tıp merkezleri ve tıp insanları üzerine birçok çalışması vardır. Konusunda yürüttüğü çalışmaların çokluğu ve niteliği ile uluslararası alanda iyi bilinen bir akademisyendir.

Çalışma Alanları: Roma Dönemi Tıp Uygulamaları, Gladyatörlerin tedavisi, askeri tıp uygulamaları,

SunumBaşlığı :The Identification of Abatons at Asclepia:Re-evaluating Archaeological Interpretations

Sunum Özeti:We are certain that something called an abatonexisted in ancient Greece and Rome, but as to its appearance and spatial arrangement we are less certain.  Archaeological site plans and maps of Asclepia ubiquitously have structures identified as an incubation hall recorded on them; however, there is rarely convincing evidence provided to support the classification of the structures as abatons.  In this paper ancient literature, inscriptions, and archaeological remains of buildings identified as abatonsfrom various sanctuaries located in the Eastern Mediterranean will be re-evaluated to determine the veracity of their identifications.  It will be shown that there are difficulties with the earlier interpretations, and that it is likely that numerous structures or areas within the healing sanctuaries could have been used for the purpose of healing through incubation. 

 

7-     DR. PETER SINGER (İNGİLTERE)

New Castle Üniversitesi’nde, Tıp Tarihi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Singer, Uluslararası anlamda en büyük Galen çalışmalarından biri olan ‘’Galen yazıtlarının İngilizce’ye kazandırılması’’ projesinde aktif olarak görev alan bilim insanlarındandır. II. Uluslararası Bergama Sempozyumu’nda Singer’ın sunumu Galen ve Pergamonun Tıp Tarihi üzerine olacaktır.

Çalışma Alanları: Tıp Tarihi, Galenos, Pergamon Kültürü

Sunum Başlığı : Galen and the Culture of Pergamum

Sunum Özeti : The paper attempts to explore the connections between Galen, the most famous son of ancient Pergamon, and the specific culture of his home city. What was the influence or significance of Pergamon's various institutions (including library, Asclepieion, amphitheatre) for the education and intellectual development of the most influential medical thinker of the Graeco-Roman world? The intellectual life of Pergamon - its philosophy and medicine, the ways in which knowledge was communicated - provides a relevant background to Galen's intellectual and medical formation. At the same time, we find that it is easier to talk in terms of the medical-intellectual life of a network of cities in ancient Asia and the Mediterranean, than of a culture specific to Pergamon. This result, however, is itself interesting, highlighting as it does the communications, as well as the competitiveness, between the foremost cities of the ancient world. We end with a brief exploration of the way in which Galen's particular views were formed in this environment

 

8-     YRD. DOÇ. EREN AKÇİÇEK, PROF.DR. SEMİH ÖTLEŞ VE SELİN ÖZGÖZ   (TÜRKİYE)

EREN AKÇİÇEK (M.D., P.H.D.)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İç hastalıkları ve Gastroenteroloji uzmanı ve Tıp Tarihi bilim doktorudur. 19 Mart 2010 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalından emekli olmuştur. Halen İzmir Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

PROF. DR. SEMİH ÖTLEŞ

Ege Üniversitesi Gıda Fakültesi 1980 yılı mezunudur. 1985 yılında Yüksek Lisans, 1989 yılında Bilim Doktoru akademik derecelerini almış, 1993 yılında Doçent, 2000 yılında Profesör olmuştur. Halen Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. Mühendislik Fakültesi’nde 2003-2009 yılları arasında Dekan Yardımcılığı, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nda 2008-2011 yılları arasında Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı, Ege Meslek Yüksekokulu’nda 1996-1998 yılları arasında Müdür Yardımcılığı, 2008-2011 yılları arasında Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Kimyası Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Semih ÖTLEŞ’in gıdalar, gıda analizleri, kanser ve beslenme konularında Türkçe, İngilizce ve Çince kitapları bulunmaktadır.

SELİN ÖZGÖZ

Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2012 yılı mezunudur. Halen Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü , Gıda Kimyası Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmaktadır.

Çalışma Alanları: Beslenme ve tıp folkloru

Sunum Başlığı: Galen’in Meyvelerin İnsan Sağlığındaki Önemi İle İlgili Görüşlerinin Bugünkü Bilgilerle Değerlendirilmesi

Sunum Özeti : M.S. 129– 210 tarihleri arasında yaşamış olan Bergamalı Galen, tıp, eczacılık ve felsefe alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Tıbbi ekoller ve yöntemler arasında bir sentez kurmayı başararak teorilerini, ‘Doğa boşuna hiçbir şey yapmaz’ ilkesini hayata geçiren ünlü bir tıp hekimi, eczacı, filozof ve bilim adamıdır. Ayrıca sağlıkta ve hastalıkta çeşitli besinlerin koruyucu ve tedavi edici özellikleri üzerinde durmuş bir beslenme uzmanı olarak ta kabul edilir.  Bergamalı Galen tarihte Galenos, Galinus ve Calinus gibi değişik adlarla yer almıştır. Antik çağın en ünlü hekimlerinden olan Hipokrat (M.Ö. 460-377) kadar önemli bir hekimdir. Hipokrat "besinler ilacınız, ilaçlarınız besinler olsun." sözünü söylemiştir. Galen’de az yediğini ve birbirine uyumlu g

Haber - Duyuru kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım