YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

BİR EFSANEYİ SONSUZLUĞA UĞURLUYORUZ

Kentleşme, yerel yönetimler, toplum ve köy kalkınması alanlarının duayen Hocası ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Efsane Dekanı Prof. Dr. Cevat Geray'ı kaybettik...

23 Mayıs 1930'da doğan Cevat Geray, 1953  yaz döneminde A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (SBF) bitirmiştir. Kısa süren kaymakamlık görevi sonrasında Aralık 1955'te SBF'de açılan Şehircilik Kürsüsü Asistanlığını kazanarak akademiye geçiş yapmıştır. Eylül 1957'de, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nce, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Geray, New York Üniversitesi Amme İdaresi ve Sosyal Hizmetler Fakültesi Şehircilik Bölümü'nde, şehircilik, mahalli idareler, konut ile ilgili konularda incelemelerde bulunmuştur. 1959 yılında yurda dönen Geray, 1960 yılında "Şehir Planlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları" konulu doktora tezini savunarak "Siyasal İlimler Doktoru" olmuştur. 1966 tarihinde "Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları: Bünyan Örneği" başlıklı doçentlik teziyle doçentlik unvanını, 1974 yılında da profesör unvanını almıştır.

Geray, 1963-1967 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi'nde, toplum kalkınması ve şehircilikle ilgili konularda araştırma danışmanlığı yaptı. Mart 1974-Mayıs 1975 arasında İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarı ve Danışmanı olarak görev yaptı. Mart 1976'da SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu Müdürü seçildi. Haziran 1977'de SBF Dekanı seçildi; Prof. Ökçün'ün dönemini tamamladı. Ekim 1977'de ve Ekim 1980'de yeniden dekan seçildi. YÖK yasasının süreyi kısaltması nedeniyle Eylül 1982'de, tüm dekanlar gibi, dekanlıktan ayrıldı. Şubat 1983'de 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası yoluyla görevine son verdirildi. 1983-1989 yıllarında Kent-Koop (Konut Kooperatifleri Birliği) Danışmanı olarak çalıştı. 1989'da TÜRK KENT (Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği) Genel Müdürlüğü'ne getirildi. 1990'da Danıştay kararı ile A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim görevine geri döndü. SBF Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürdü. Ekim 1996'da kendi isteğiyle, Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü'nde açık bulunan Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı'ndaki profesörlük kadrosuna geçti. Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığını yaparken 1 Ocak 1999'da emekliye ayrıldı.

SBF'nin yanı sıra SBF dışında önde gelen birçok yükseköğretim kurumunda lisans ve lisans üstü düzeyde dersler ve konferanslar veren Geray, kentleşme, belediyecilik, il, belediye ve köy düzeyinde toplum kalkınması, kooperatifçilik, toplu konut, halk eğitim, toprak reformu, yerleşim düzeni ve imar, kırsal alan, çevre gibi konularda yaptığı değerli çalışmalarla Türkiye tarihinde ve akademide müstesna bir yere sahiptir. 

Binlerce öğrencinin ve akademisyenin yetişmesine katkı verdi; onlara yol gösterdi, bilgisini paylaştı.

YAYED üyesi olarak dernek faaliyetlerine her zaman destek verdi; bizlere yol gösterdi. 

YAYED ailesi olarak Cevat Hocamızı, sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz...

Haber - Duyuru kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım