YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI’NDAN BASINA VE KAMUOYUNA: “SÜRGÜNLER BİZİ YILDIRAMAZ”

01.07.2013

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI’NDAN

BASINA VE KAMUOYUNA

 

HAYKIRIYORUZ, HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ; “SÜRGÜNLER BİZİ YILDIRAMAZ”

Taksim’de, yayalaştırma adı altında sürdürülen, hukuka ve kent planlama ilkelerine aykırı “yayalaştırma” projesine karşı çıkan meslek odaları, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri 2012 yılının başından itibaren hukuksal mücadele başlatmıştır. 100’den fazla toplumsal örgüt, Gezi Parkı’na, kışla görünümlü AVM ve rezidans inşası gibi İstanbul’un kimliğine, doğal ve kültürel değerlerine açık saldırıya dönüşen uygulamalar üzerine demokratik muhalefet haklarını kullanma yoluna gitmiştir.

Her türlü muhalefete karşı tahammülsüzleşen iktidar, doğayı, kent hakkını ve insan haklarını savunan bu örgütlülüklere ve halk mücadelesine her anlamda “orantısız”  bir baskıyla yanıt vermiştir. Türkiye’de demokratik hakların kullanımının geldiği nokta, 5 yurttaşımızın yaşamını yitirmesi, onlarca yurttaşımızın gözlerini kaybetmesi ve binlerce yaralı ile bu ülkede iktidara muhalefet etmenin ne denli olanaksız hale geldiğini tüm dünyaya göstermiştir.

Ölüm anı kamuoyuna yansımış Ethem Sarısülük’ü gerçek mermi ile öldüren katilini meşru müdafaada, demokratik hak arayışındaki insanları ise “olmayan terör örgütü mensubu”  göstererek katili mağdur haline getiren hukuk anlayışında olan iktidar, tüm uluslararası uyarılara rağmen anti demokratik uygulamalarından geri adım atmamaktadır.

Sınırsız bir rant ve talan hırsıyla ülkenin tüm doğal ve kültürel değerlerini hedef alan iktidar, kamusal bir alanın talanını engelleme çabası ile başlayıp, temel insan hakları ve demokrasi talebine dönüşen mücadelenin yükselişini engellemek amacıyla her türlü hukuksuzluğu sürdürmekten çekinmemektedir.

Hukuksuz uygulamalar, hak arayışındaki bireylerin her alandaki hak ve özgürlüklerine müdahale noktasına kadar yaygınlaştırılmıştır. Yakın zamandaki örneklerden biri olarak, odamız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan plana itiraz dilekçemizin verilmesi sırasında hazır bulunan İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyemiz Süleyman Balyemez, çalışmakta olduğu belediyeye taşeron hizmet veren firma tarafından işten atılmıştır.

Bu yıldırma politikalarının son halkası ise 2012 Mart ayından başlayarak Taksim Dayanışması’nın sözcülüğünü üstlenmiş olan ve 3,5 yıldır TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Tayfun Kahraman’dır. Şube başkanımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul’da sürdürmekte olduğu görevinden ve sürdürdüğü kent hakkı mücadelesinden “Gaziantep’te 1 ay geçici görevlendirilerek” uzaklaştırılmış durumdadır.

Tayfun Kahraman özelinde bir kez daha somutlaşan anti demokratik uygulamalardan biri olan bu geçici görevlendirmenin, yükselen halk muhalefetinin susturulması, demokratik hak arayışında bulunan ve iktidara muhalefete yeltenen, kamu çalışanlarına gözdağı verilmesi amacı ile yapıldığı ortadadır.

Meslek alanına giren doğal ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi, meslek etiğinin ve bilimin gereklerinin ve kamu yararının korunması;  kaynağını Anayasada bulan bir meslek örgütü olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın asal görevidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da kamu personelinin üye ve yönetici olabileceği demokratik kitle örgütleri arasında meslek odalarının yer almasının başlıca nedeni; meslektaşların kamu yararı konusundaki temel kaygılarının ortaklaşmasıdır.  Meslek örgütünün varlık nedeni olan amaçlar doğrultusunda, bir meslek örgütünde görevini yerine getirmenin, üstelik Devlet Memurları Kanunu’nca da tanımlanmış olan “kamu hak ve çıkarlarını öncelikle gözetme” görevinin gereklerini yerine getirmek amacıyla, özel zamanlarını kullanmaktan çekinmeyen özverili meslektaşlarımızın, mücadele alanlarından uzaklaştırılmasının tek bir açıklaması vardır. O da; AKP iktidarının kendisini ve sınırsız hırs ve taleplerini, insan hakları, demokrasi, yaşam kalitesinin arttırılması, doğal ve kültürel değerlerin korunması gibi aynı zamanda evrensel değerler olan toplumun temel değerleri ve taleplerinin üstünde görmesinden kaynaklanmaktadır.

AKP iktidarının toplumda yükselen muhalefeti susturma amaçlı benzer girişimlerinde olduğu gibi, Taksim Dayanışması sözcülüğü ile sembolleşen konumu nedeniyle şube başkanımız Tayfun Kahraman İstanbul dışında geçici (!) olarak görevlendirilmiştir.

İşleme konulan bu geçici sürgünün, aslında toplumun tüm çalışan kesimlerini yıldırılma amacıyla gerçekleştirilmiş olduğunun bilinciyle,  meslektaşımız ve şube başkanımız Tayfun Kahraman’a yönelik bu uygulamanın ivedilikle düzeltilmesini talep ediyor, kentlerimizi, doğamızı ve evrensel insan haklarını savunmaya devam edeceğimizi kamuoyu önünde bir kez daha haykırıyoruz.

 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YÖNETİM KURULU

 

 

Haber - Duyuru kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım